Gezini Planla

Şifaiye Medresesi

Hakkında

Şifahiye Medresesi Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus tarafından, 1271 yılında yaptırılmıştır. Anadolu Selçuklu tıp okullarının en eskisi ve en büyükleri arasında yer almaktadır. Darü’ş-Şifa’nın güney eyvanı I. İzzettin Keykavus’a türbe olarak ayrılmış ve inşa edilmiştir. Türbe cephesi çinilerle bezenmiştir. Ana eyvanın sağında, ay sembolünün içinde örgülü saçları olan bir kadın başı, solunda ise erkek başı figürü görülmektedir. Taç kapı kavsarasında dokuz sıralı mukarnas görüyoruz. Ayrıca yan taraflarda yıldız ve geometrik motiflere yer verilmiştir.

Resimler

Konum

© 2023 Tüm hakları Kültür A.Ş.'ye aittir.