Gezini Planla

Şeyh Çoban Türbesi

Hakkında

Şeyh Çoban'a ait türbenin, 14.yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Dıştan düzgün kesme taş örgülü Şeyh Çoban Türbesi 6.65×6.65 m ölçülerinde, kare planlı, sekizgen kasnaklı bir yapıdır. XII. yüzyılda yaşadığı sanılan Şeyh Çoban’ın asıl adı Şeyh Hüseyin Raî’dir. Babasının çok sayıdaki sığırını güttüğü için Raî “çoban” olarak tanınmıştır. Büyük mutasavvıf Ebü’l-Vefa’nın yedinci halifesidir. İslâmı yaymak ve gönüller fethetmek için Horasan’dan Sivas’a gelen bir Alperen olduğu söylenir.

Resimler

Konum

© 2023 Tüm hakları Kültür A.Ş.'ye aittir.